CBD Olie Bijwerkingen – Wat je moet weten

De meeste mensen die medicinale cannabis gebruiken hebben een goede ervaring ermee en zijn ervan bewust dat cannabidiol (CBD) een heilzaam bestanddeel is die veel kwalen en aandoeningen kan verhelpen. Echter willen mensen die het nog niet kennen of gebruiken, ook wel weten of er bijwerkingen zijn. Laten we maar eens nagaan of er überhaupt bijwerkingen van CBD olie zijn? En zo ja, wat zijn de bijwerkingen van CBD olie?

CBD Olie Bijwerkingen

In een studie uit 2017 [1] , gepubliceerd in het tijdschrift Cannabis and Cannabinoid Research wordt er gesproken over de veiligheid en bijwerkingen van CBD. De beoordeling is gebaseerd op het gebruik van CBD gedurende een tal van klinische studies, veelal gerelateerd aan epilepsie en psychotische stoornissen. De bijwerkingen die het zich meest voordoen lijken zich tot nu toe te beperken tot diarree, vermoeidheid en veranderingen in appetijt  en lichaamsgewicht.

Doorgaans zijn deze bijwerkingen niet van ernstige aard. En valt het eigenlijk best wel mee in vergelijking met andere medicijnen die worden gebruikt voor eerder vermelde aandoeningen.

Een andere studie [2] uit een publicatie van het tijdschrift Current Drug Safety geeft de effecten weer van CBD op fysiologische parameters. Er werd gekeken naar hoe CBD van invloed is op de bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur, psychomotorische en psychologische  functies, voedselopname en gastro-intestinale functies. Het bleek dat er geen negatieve effecten op te merken waren.

Men moet zeker verder nagaan of deze bijwerkingen ook effect hebben op mensen. Testen die op proefdieren hoeven nog niet uit te wijzen dat het effect op mensen hetzelfde zal zijn. Het hebben van een vergelijkbaar endocannabinoïde systeem onder zoogdieren wil nog niet zeggen dat de effecten identiek zijn. Dit hangt van af van veel factoren zoals de manier van het toedienen.

Bij onderzoek op mensen is de toediening meestal door orale inname of inhalatie. Bij dieren verschilt dat en is de toediening oraal of via injecties. Dit heeft als gevolg dat er mogelijkerwijs een verschil optreed in bloedconcenttraties CBD waardoor het resultaat automatisch ook  zal afwijken.

Ieder mens is uniek en elk lichaam zal een andere reactie vertonen hierop. Toch kan gesteld worden dat de bijwerkingen van een milde aard zijn en beperkt.

Het boek ‘Healing with CBD: How Cannabidiol Can Transform your Health Without The High’, van de Amerikaanse auteurs Eileen Konieczny en Lauren Wilson geeft aan dat op basis van anekdotisch bewijs, CBD bijwerkingen kan hebben. Enkele die ze opsommen zijn:

 • Duizeligheid
 • Verhoogde hartslag
 • Hyperactiviteit
 • Prikkelbaar
 • Vermoeidheid
 • Verminderde eetlust
 • Zenuwachtigheid
 • Slapeloosheid
 • Dunne ontlasting

Zij wijzen deze bijwerkingen eerder toe aan een slechte kwaliteit olie dan aan CBD en beweren dat deze bijwerkingen niet zo vaak voorkomen.

Er is nog geen hard wetenschappelijk bewijs voor alle toepassingen. Dat cannabis olie kan veel positieve effecten kan hebben voor sommige mensen blijkt uit anekdotisch bewijs. Maar is cannabis olie wel veilig om te gebruiken?

Het is ten eerste van belang om te weten als cannabis olie of THC, of CBD, of beide bevat. CBD en THC zijn de werkende stoffen die voorkomen in de cannabis plant, dus in hasj of wiet. De stof  die voor een stoned effect zorgt in hasj of wiet is THC. CBD heeft geen stoned effect, maar beïnvloedt de werking van THC wel. Kortweg: van cannabis olie met alleen CBD wordt je niet high, maar van olie met THC wel. Het lichaam reageert anders op THC en heeft dan ook andere bijwerkingen.

Het is belangrijk om altijd eerst met je huisarts te praten voordat je start met het gebruiken van cannabis olie. Er kunnen risico’s aan verbonden zitten waar jij zelf misschien niet aan hebt gedacht.

Beste CBD Olie
Wij hebben de beste CBD-Olie in Nederland getest. Benieuwd? Klik hier.

Het Omzetten van Medicijnen in de Lever

Een belangrijke bijwerking van CBD olie die je in acht moet nemen relateert aan de de stofwisseling van medicijnen in de lever. Het is gebleken dat CBD een wisselwerking vertoont met enzymen die de stofwisseling van medicatie regelen, onder andere de cytochroom P450 familie. Het belangrijke enzym CYP3A4 zorgt voor de omzet van bijna 60% van alle farmaceutische medicijnen.

De toeval wil dat dit enzym ook zorgt voor het omzetten van CBD. Terwijl juist farmaceutische geneesmiddelen remmend werken op dit enzym. Dit kan leiden tot een vertraging van de omzet en afbraak van CBD, terwijl juist de fysiologische werking aan de andere kant wordt versterkt.  Andere farmaceutische middelen kunnen zelfs invloed hebben op de hoeveelheid van dit enzym en die verhogen. Op deze manier zal de CBD sneller afgebroken worden dan gewoonlijk.

Het gebruik van CBD heeft wel degelijk invloed op de leverenzymen. Waar het voornamelijk voor zorgt is het verbeteren van de hoeveelheid CYP1A1 enzymen. Deze enzymen zijn verantwoordelijk voor het afbreken van kankerverwekkende stoffen zoals benzopyreen.

Al met al moet gezegd worden dat je uitsluitend op advies van je huisarts de twee zou kunnen combineren of juist niet. De huisarts kan precies aangeven afhangende van je huidige gezondheidstoestand en de medicatie die je al gebruikt of het toevoegen van CBD wel gunstig zal uitpakken of juist niet.

Bijwerkingen van THC en CBD met Medicijnen

Waar je wel bewust van moet zijn is dat bijkans alle psychofarmaca of psychotrope medicijnen een interactie kunnen teweegbrengen in combinatie met THC.

Psychofarmaca zijn medicijnen die inwerken op het psychisch welbevinden. In de geneeskunde worden deze middelen voorgeschreven voor het in bedwang houden van psychische problemen en die enerzijds ook te kunnen verbeteren.  Zoals antidepressiva, w.o. SSRI’s ,antipsychotica Mao-remmers en tricyclische antidepressiva, maar ook rustgevende en slaapbevorderende middelen.

Een bijwerking van CBD olie in combinatie met het gebruik van slaapmiddelen kan ervoor zorgen dat men de eerste nachten slecht slaapt.

mensen helpen om af te komen van het overmatig gebruik van psychofarmaca. Waar je dus op moet letten bij gebruik van deze middelen, vooral bij beginnelingen, is het aan te raden om niet te hard van stapel te gaan met hoge doseringen. De risico’s en/of lastige bijwerkingen zijn zodoende beperkt en is afbouwen uiteraard makkelijker.

Droge mond

Een bekend fenomeen onder cannabisrokers is het hebben van een droge mond. Deze sensatie is heel gebruikelijk na het roken van een paar joints en het lijkt alsof je droge watten in je mond hebt. De oplossing ligt voor de hand: drink een glas water of sap.

Cannabis vermindert de speekselafscheiding, wat een droge mond veroorzaakt. In de speekselklieren zitten cannabinoïde-receptoren die deel uitmaken van het endocannabinoïde systeem. CBD werkt in op deze receptoren, waardoor de afscheiding van speeksel geremd wordt. Een droge mond is het gevolg.

Zwangere vrouwen

CBD wordt beschouwd, vanuit de wetenschap, als een spierverslapper. CBD kan vrouwen met weeën helpen. Dit is gebaseerd op een paper [3] waarin synthetisch CBD werd gebruikt op cellen buiten het lichaam. Hoewel dit nauwelijks een case study is, is dit wat we nu hebben. Het onderzoek (uit 2010) concludeerde dat CBD zal helpen bij door oxytocine geïnduceerde uteruscontracties. Alleen verdere studies bij mensen kunnen bepalen of dit consequent van toepassing is. Toch een overtuigende studie.

Hoewel THC geassocieerd kan worden met veranderingen in ovulatie en beschadigende embryonale cellen, zal CBD niet dezelfde schade aanrichten.

Op basis van experimenten [4] met zwangere muizen concludeerden de onderzoekers dat wanneer CBD werd toegediend, de embryo’s zich normaal ontwikkelden.

Echter was er in 1994 een studie van de American Academy of Pediatrics die iets anders laat zien. Dit artikel keek naar de baby’s van 44 Jamaicaanse vrouwen op 3 dagen en 3 maanden oud. 24 van deze vrouwen hadden tijdens de zwangerschap regelmatig cannabis gebruikt, terwijl 20 vrouwen dat niet deden. In vergelijking hiermee hadden de kinderen van moeders die aan cannabis werden blootgesteld betere resultaten bij de uitgevoerde tests. Het onderzoek kijkt niet naar de gezondheidsproblemen, wat een fout is, maar het stelt: “De pasgeborenen van moeders met zware marihuana hadden betere scores op autonome stabiliteit, kwaliteit van alertheid, prikkelbaarheid en zelfregulatie en werden beoordeeld als meer lonend voor zorgverleners “.

Dit bewijst alleen maar dat bestaand onderzoek tegenstrijdig is.

CBD Olie en Hoge Bloeddruk

CBD houdt het hart- en vaatstelsel soepel.

Bij mensen met een hoge bloeddruk, die CBD olie gebruiken moet we wel opletten. De CBD olie kan de aderen wijder maken, wat op zijn beurt ervoor zorgt dat de bloeddruk lager wordt.

En als je medicatie gebruikt om je bloeddruk te verlagen, zou dit dubbel kunnen werken op je lichaam. Het beste  is dan ook om je bloeddruk op tijd en regelmatig te (laten) checken  wanneer je CBD olie gebruikt.

CBD Olie en Diabetes

CBD werkt regulerend op de bloedsuikerspiegel.

Bij mensen die insuline spuiten, zal CBD olie geen effect hebben, omdat deze diabeten weinig insuline produceren. Bij diabeten die nog pillen gebruiken of een dieet hebben, zou CBD olie wel effect kunnen hebben. Het is wel verstandig om ook hier de controle van de bloedsuikerspiegel regelmatig te doen wanneer je CBD olie gebruikt. In overleg met de de huisarts kan dan eventueel het medicijngebruik worden veranderd.

CBD olie mag niet als medicijn aanzien worden wanneer je een hoge bloeddruk hebt, een gezond en gevarieerd dieet moet hiervoor zorgen.

CBD olie en ziekte van Parkinson

In een studie uit 2014 [5], gepubliceerd in het Journal of Psychopharmacology, heeft men geconcludeerd dat CBD in staat is de kwaliteit van leven te verbeteren bij mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson.

Parkinson zorgt namelijk ervoor dat patiënten niet zelfstandig mobiel zijn, het beperkt hen in hun dagelijkse beweging. Wietolie, cannabis olie, CBD olie kunnen helpen hierbij. Het feit dat Parkinson een chronische ziekte is, zorgt ervoor dat deze aandoening ervoor dat de klachten in de loop der jaren toenemen. De klachten worden na een tijdje ook veel ernstiger.

Wietolie kan ervoor zorgen dat deze klachten onder controle worden gehouden en bovenal minder worden. De ziekte van Parkinson’s heeft namelijk een grote impact op het dagelijks doen en laten van zo een patiënt. Het dagelijks leven wordt met de dag steeds zwaarder en moeilijker en daar wil men graag een oplossing voor.

Ondanks het lage gehalte aan THC in cannabis olie, wietolie en CBD olie zullen deze middelen ervoor zorgen dat de spieren zich gaan ontspannen. Medicinale Cannabis olie zal naar gelang van tijd ervoor zorgen dat je veel minder klachten zult hebben zoals spasmen. Kenmerkende eigenschappen van deze ziekte zoals  tremors en stijfheid van de ledematen zullen ook afnemen [6].

Nadelen CBD olie

Voordat we CBD olie toevoegen in ons dagelijkse routine moeten wij niet alleen de bijwerkingen van CBD olie, maar ook de nadelen van CBD olie bekijken.

Enkele nadelen van CBD olie zijn:

 • Kostbaar product
 • Veel mensen moeten aan de smaak van de olie wennen
 • Er kan gewenning optreden
 • Uitwerking verschilt per persoon
 • Veel onbetrouwbare CBD producten op de markt
 • Niet overal legaal

CBD Olie en Wietolie

In een eerdere artikel: ‘wat is CBD olie?‘ hebben we het verschil gezien tussen CBD olie en wietolie.

Nu we het verschil hebben bewerkstelligd tussen Wietolie (THC-olie) en Hennepolie (CBD-olie) volgen hieronder hun bijwerkingen:

Hennepolie ofwel CBD-Olie:

 • CBD-olie is en niet verslavend en vertoont geen bijwerking. CBD wordt dikwijls toegediend om de bijwerkingen van andere medicijnen in te perken.
 • Heb je nog maar weinig gemerkt van je CBD inname, kan je gerust de dosering verhogen. Een overdosis kan niet bij CBD. Het overtollige CBD zal gewoon afgevoerd worden door het lichaam als een vitaminepil .

Cannabis Olie ofwel Wietolie:

 • Cannabis olie heeft een psychoactieve werking. De bijwerkingen hiervan zijn verschillend. Verschijnselen zoals rode branderige ogen, sufheid, hoofdpijn,lusteloosheid, spierverslapping zijn waarneembaar.
 • Wietolie heeft effect op het reactievermogen met gevolg dat dagelijkse handelingen ook beïnvloed worden. Bij gebruik van Cannabis of wietolie is het afgeraden om achter het stuur te kruipen van geen enkel voertuig.
 • Er zal een grote gevoeligheid optreden voor licht, kleuren en muziek, men zal zich ook rusteloos voelen.
 • De mogelijkheid bestaat dat wietolie een psychotische reactie kan teweegbrengen.

Conclusie

Wietolie

Zowel wietolie als CBD-olie hebben beide hun verschillende positieve kenmerken. Medicinale cannabis is alleen te verkrijgen via arts of apotheek. Indien je ervoor kiest om aan wietolie te komen via een andere weg dan zijn er veel risico’s die je in acht moet nemen. Deze samenstelling van deze oliën is onbekend en ongetest en kunnen mogelijkerwijs bijwerkingen creëren waaronder vertraging in het reactievermogen.

CBD Olie

Men kent geen of nauwelijks bijwerkingen van CBD olie. Veel van de betere merken CBD olie hebben certificaten. Dit geeft aan dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Men kan gerust CBD olie als voedingssupplement gebruiken. Harde medische uitspraken mogen er helaas niet gedaan worden, alhoewel steeds meer testen en onderzoeken het positief effect van CBD gebruik op het menselijk lichaam bevestigen.

Bijwerkingen van CBD olie zullen in de regel van minimale en milde aard zijn. Het is daarom verstandig om eerst in overleg met je arts te gaan of je CBD kan toevoegen aan jouw huidige routine.

Volgend artikel: CBD Olie en Afvallen
Meer artikelen over CBD

Beste CBD Olie
Wij hebben de beste CBD-Olie in Nederland getest. Benieuwd? Klik hier.

Bronnen

 

Plaats een reactie


zes + = 13